Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia Siedlec

Najstarsza wiadomość o tym, że w Siedlcach istniało ludzkie siedlisko wraz z wielkim obszarem ziemi, pochodzi z XV w. Wtedy to w roku 1454 Kazimierz Jagiellończyk nadał gdańskiemu klasztorowi św. Brygidy tą przedmiejską osadę. Zarząd nad Siedlcami sprawowały władze miejskie, natomiast dochody z ich działalność czerpały brygidki. Taki stan rzeczy zawsze będzie przedmiotem sporu i źródłem nieporozumień między kościołem i władzami Gdańska. Te ostatnie dążyć będą przez następne wieki dążyć do włączenia Siedlec w obręb miasta, ponieważ osada ta, jako prężny ośrodek rzemieślniczy, była poważną konkurencją dla gdańskiej gospodarki. Stanie się to dopiero w 1807 r. Siedlce razem z Gdańskiem przeżywać będą najazdy i wojny które dotknęły nasze miasto. Z tą jednak różnicą , że miasto otaczały mury obronne, a Siedlce, przed każdym niemalże oblężeniem, z powodów strategicznych były doszczętnie niszczone. Mieszkańcy Siedlec w większości należeli do pospólstwa czyli grupy zajmującej się rzemiosłem. Ważnym czynnikiem, który przyczynił się do rozwoju i wzrostu znaczenia Siedlec był fakt, że główną osią osady stanowił trakt prowadzący do Kartuz - ważny szlak handlowy (obecnie ulica Kartuska).

 

Niedługo po tym jak Siedlce stały się własnością brygidek, nastąpił najazd krzyżacki i osada została spalona. Podstawą późniejszych Siedlec dali holenderscy uchodźcy, którzy w wyniku prześladowań religijnych w swoim kraju od 1587 r.. Znajdowali tu gościnne przyjęcie pod opieką tolerancyjnego biskupa Wacława.

 

Siedlce nabierały znaczenia ok. XVII w. Często odwiedzane były przez polskich królów. I tak w 1623 r. w obronnym dworze Brandesów gościł Zygmunt III (później w budynkach w tym miejscu przy ul. Kartuskiej 245 mieściło się VIII LO, a obecnie funkcjonują szkoły Społecznewgo Towarzystwa Oświatowego na Siedlcach).

 

W tym samym okresie w Siedlcach zaczęła rozwijać się produkcja tekstylna. Dzięki temu pozycja osady bardzo wzrosła. Siedlce stały się konkurencyjne w stosunku do Gdańska, co nie cieszyło władz miasta. Trzeba jednak podkreślić, że sukces Siedlec odbył się na zasadzie omijania lub całkowitego łamania prawa. Przez te wykroczenia właśnie w 1656 r. Siedlce spalono.

 

Władze Gdańska cały czas pragnęły, by sąsiadujące z nim osady zostały wcielone w jego granice. Kiedy 26 kwietnia 1676 r. król Jan III Sobieski przebywał w Gdańsku, Rada miasta zabiegała, by m.in. Siedlce - podmiejską osadę - włączyć w jego obręb. Król nie wyraził na to zgody.

 

W 1698 r. przebywał w Gdańsku król August II Mocny. Siedlce tym razem stały się kwaterą towarzyszących monarsze oddziałów wojskowych.

 

Po I rozbiorze Polski król pruski, by pognębić Gdańsk, stworzył w 1774 r. z otaczających miasto przedmieść konkurencyjną jednostkę administracyjną „Chełm”. Składała się ona z: Chełmu, Starych Szkotów, Św. Wojciecha i Siedlec. Siedlce liczyły w tym okresie 238 „dymów”, a podstawową grupą społeczną pozostawało pospólstwo. Po II rozbiorze Polski w 1793 r. Siedlce były główną kwaterą wojsk pruskich dowodzonych przez gen. Rumero.

 

Kiedy Gdańsk został oblężony przez Napoleona w 1807 r., zaistniała konieczność likwidacji przedmieść, w tym m.in. Siedlec. Ponieważ gdańszczanie ciągle domagali się, by przedmieścia włączono do Gdańska, tę kwestię ustalono w ostatecznym tekście konwencji demilitaryzacyjnej gdańsko-pruskiej podpisanej pod patronatem marsz. Soulta, po 42 dniach zażartych przetargów i kłótni dyplomatycznych 6 grudnia1807 w Elblągu. Z jaj treści wynikało, że miasto Gdańsk uzyskało od Prus: Nowy Port, Oliwę, Wrzeszcz z Polankami, Hel, Ostrów i Siedlce.

 

Kiedy w 1812 r. wojska Napoleona cofały się z rosyjskich frontów, w Gdańsku obsadzono gen. Rappa, który miał przygotować miasto do obrony przed Rosjanami. Generał ten nie zniszczył przedmieść, jak czyniono do tej pory przed każdą walką, ale włączył je w chroniony obręb twierdzy (w tym Siedlce). Jednak później, w czasie natarcia, musiał zdecydować się na wyburzenie części przedmieść, zwłaszcza w rejonie Siedlec.

 

Sytuacja mieszkaniowa w Gdańsku w epoce napoleońskiej była zła. Siedlce zniszczone zostały przez gen. Mantein w marcu 1807 r., aby utrudnić Francuzom oblężenie. Odbudowane żywiołowo i chaotycznie, uległy po części ponownemu zniszczeniu w 1813 r. W wyniku bombardowania ogniem ciężkiej artylerii od września zniszczonych zostało wiele ulic i domów.

 

W latach 1807-1813 niewielu mieszkańców było stać na wielopokojowe mieszkanie. Dzięki temu że Siedlce są korzystnie położone przy drodze Kartuskiej zdołały ponownie się odrodzić. Wspomniana droga została przebudowana na szosę przed 1870 r.. i połączona ze śródmieściem linią tramwajową .W 1910 r. Siedlce liczyły przeszło 10 tys. mieszkańców. Zabudowa przy ulicy Kartuskiej w początkach bieżącego stulecia miała już w pełni miejski charakter. W okresie międzywojennym w Siedlcach budowano dużo większe bloki mieszkalne. Po zniszczeniach wojennych w całkowicie zburzonej centralnej dzielnicy wybudowano nowe osiedle.

 

I w tym momencie zaczyna się historia VIII LO, choć jeszcze niezupełnie, ponieważ podwaliny pod nią położyła szkoła podstawowa nr 13 kierowana przez Bolesława Guteńko, a później Anatola Rusinowa. Siedzibą szkoły był: budynek przy Kartuskiej 245.

 

Był to ciężki okres dla całej Polski, w tym dla Gdańska, który do niej powrócił. Wśród zniszczeń wojennych próbowano stworzyć placówkę oświatową. Prowizorycznie przygotowano klasy i bibliotekę szkolną. Dzieci uczęszczające do SP nr 13 nie miały podstaw wiedzy, należały do różnych roczników, pochodziły z głębi Polski, a nawet spoza jej granic. Z miesiąca na miesiąc rosła liczba uczniów, dla których brakowało miejsc.

 

Zniszczony Gdańsk, a z nim Siedlce, musiały się na nowo odrodzić, kształtować swój charakter. Niewątpliwie do obrazu dzielnicy przyczyniła się początkowo SP nr 13 a później VIII LO - przez długi czas jedyne liceum w okolicy. Uczniowie tych szkół czynnie uczestniczyli w życiu lokalnym i przyczynili się do jego stworzenia. Młodzież w 1946 r. odgruzowywała okolice, sadziła drzewa i krzewy. Sama zdobywała pieniądze na wyposażenie szkoły. Wielki wkład w życie kulturalne Siedlec włożyła też szkolna drużyna ZHP. Pracowała na rzecz szkoły i środowiska, prowadziła pracę samowychowawczą. Zastęp Lotniczy z pomocą drużyny organizował co roku dla dzieci dzielnicy Święto latawca połączone z zawodami, pokazami modeli i balonów ogrzewanych ciepłym powietrzem. Cała drużyna współpracując z TPD organizowała Dzień Dziecka, Choinkę Noworoczną, zabawy taneczne i Festyny dla dzieci pobliskich szkół. Przy pomocy, głównie finansowej, MKKF-u organizowane były masowe imprezy dla dzieci i młodzieży na terenie miasta np.: biegi narciarskie, zawody narciarskie i łyżwiarskie, biegi patrolowe. Przy drużynie powstał teatr lalek „Pacynka” z dużą, mierzącą prawie 3 m sceną. Teatr z przedstawieniami odwiedzał pobliskie szkoły podstawowe.

 

Historyczny dla szkoły był 1 września 1948 r. W dniu tym powstała IX klasa, a szkoła stała się Państwową Szkołą Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego nr VIII w Gdańsku. Nadal trwało zdobywanie pomocy naukowych i wyposażenia szkoły. Zaczyna rozwijać się szkolne życie. Działa m.in. szkolny chór, przez dwa lata istnieje orkiestra szkolna, prowadzona przez Anatola Arentda .

 

W 1952 r. odbywa się w szkole pierwsza matura. Przystępuje do niej 26 uczniów. Pochodzą oni z terenów byłego ZSRR, Lwowa, Wilna i wielu innych miejscowości.Mają od 16 do 20 lat. Minie ok. 10 lat zanim ten stan unormuje się, choć liczba osób zdających maturę stale wzrasta.

 

W 1958 r. z okazji zbliżającej się rocznicy Tysiąclecia Państwa Polskiego uczniowie szkoły przystąpili do realizacji planu budowy boiska lekkoatletycznego, boiska do gier i strzelnicy jako kompleksu sportowego. W 1966 r. nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu . Kosztem 2.5 tys.zł. wybudowano kompleks wart 300 tys. zł. Wszystko to dzięki uczniowskiej pracowitości. O tym wydarzeniu rozpisywała się gdańska prasa.

 

W latach sześćdziesiątych zgodnie ze światowym trendem powstaje w szkole zespół Rock and Roll. Instrumenty odziedziczył po nieistniejącej już orkiestrze. Przez 3 lata grał na zabawach szkolnych, uroczystościach, balach maturalnych. Zapraszany był chętnie do innych szkół.

 

W 1962 r. mgr Janina Sienkiewicz założyła koło LOP. Młodzież zajmowała się dokarmianiem ptactwa, zbiórką karmy dla zwierząt na zimę, stawianiem budek lęgowych. Uczestniczyła też w akcji zasiedlania okolic. Pisała o tym prasa miejscowa i krajowa.

 

W tym okresie następuje również reorganizacja szkoły. Stopniowo likwiduje się klasy podstawowe, a szkoła staje się VIII LO. Rozrastająca się placówka potrzebowała nowego budynku, zważywszy, że dotychczasowy wymagał kapitalnego remontu. Akurat wtedy zwolniony został po rozwiązaniu SP nr 12 budynek przy Kartuskiej 128. Zapadła decyzja o przeniesieniu liceum. Następuje to w 1971 r. W czerwcu szkoła przygotowała się do przeprowadzki. W sierpniu nauczyciele i uczniowie urządzają już nowe sale i gabinety. W nowej siedzibie uczy się 554 uczniów w 15 oddziałach klasowych.

 

W latach 1972/73 ukończono remont pawilonu, w którym znalazły się biblioteka szkolna oraz dodatkowe sale lekcyjne. Po raz pierwszy Dzień Nauczyciela obchodzony był 14 listopada w dzień rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dotychczas święto to obchodzono 20 listopada. W tym roku szkolnym ukończono również urządzanie nowej harcówki i nastąpiło uroczyste jej otwarcie. 19 stycznia 1973 r. gościł w naszej szkole znany aktor Marek Perepeczko.

 

W dwusetną rocznicę powstania KEN-u, 14 października 1973 r., VIII LO otrzymało imię tej instytucji. Uwieńczono to wydarzenie wmurowaniem tablicy pamiątkowej. Aktu nadania dokonał kurator szkolny. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta, oświatowych i innych szkół .

 

1 września 1979r. uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w wielkiej manifestacji z okazji 40 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 15 października tego roku odbyła się uroczystość nadania działającemu w szkole szczepowi harcerskiemu imię Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska.

 

Wśród zaproszonych gości obecni byli działacze harcerscy w Wolnym Mieście Gdańsku: dr Oskar Żabrocki i Maria Ostrowska. Fundatorem sztandaru było Nadleśnictwo w Kolbudach, z którym szkoła współpracuje od lat.

 

O naszym ogólniaku pisał również „Dziennik Bałtycki”, który w 1982 r. zamieścił informację o tym, że VIII LO otrzymało wyróżnienia, dyplom i książki za wzorową pracę Szkolnego Koła Przyjaciół Teatru. Dyrekcja Teatru „Wybrzeże” oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania wyróżnili szkołę przede wszystkim za wysoką frekwencję. W sezonie od stycznia 1981 do stycznia 1982 młodzież obejrzała wszystkie spektakle.

 

Nasze spotkania z kulturą nie ograniczały się tylko do teatru - zyskaliśmy także wszechstronną wiedzę w zakresie kina. 31 stycznia 1988 r. reprezentacja szkoły w składzie: Marlena Gracz, Krystyna Lech i Tomasz Pietras zwyciężyła w wojewódzkich eliminacjach wiedzy o filmie, a 29 lutego zdobyła I miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy o Filmie. Wielu z naszych absolwentów postanowiło zgłębić tajniki aktorstwa w pełni profesjonalnie. Są to m.in.: Joanna Tomasik (ur. w 1957 r.), Mirosław Gawęda (ur. w 1960 r.).

 

Dzień 1 września 1988 r. na zawsze zapisał się w naszej historii - została utworzona klasa informatyczna - I e. Starsi uczniowie - młodzież z klas III i IV po zdobyciu kwalifikacji rachmistrza spisowego brała udział w narodowym spisie powszechnym 7 -12 grudnia 1988 r. W tym roku szkolnym kilka naszych koleżanek wykazało się swoimi umiejętnościami poza murami naszej szkoły. I oto w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie 3 -5 maja pierwsze miejsce zajęły Marlena Gracz i Joanna Miłto przygotowane przez Bożenę Cichocką. Krystyna Lech zdobyła tytuł wicemiss wybrzeża.

 

1 września 1989 r. to historyczna data w kalendarium dziejów Polski - tego dnia obchodzono 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji gdańska młodzież uczestniczyła w centralnych uroczystościach na Westerplatte. W naszej szkole po raz drugi powołano klasę informatyczną. Natomiast już od września dzięki staraniom rodziców i opiekuna samorządu działa w szkole sklepik prowadzony przez uczniów klasy II c.

 

W roku szkolnym 1989/90 pisano o ósemce w prasie. I tak w „Dzienniku Bałtyckim” 14 listopada 1989 r. opublikowano list klas trzecich VIII LO skierowany do dyrekcji i rady pedagogicznej w sprawie zniesienia przedmiotu przysposobienie obronne lub zamiany go na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Za jedną z przyczyn podano uwłaczające godności traktowanie uczniów przez nauczyciela oraz stosowanie indoktrynacji ideologicznej. Przyczynili się oni w pewnym stopniu do faktu, że protestujący przed gmachem Sejmu PRL otrzymali od prof. Henryka Samsonowicza, ministra edukacji narodowej, obietnicę likwidacji zajęć z PO z dniem 1 września 1990 roku oraz ujęcia w programie innych przedmiotów zajęć sanitarnych i ekologicznych.

 

Nasze zdolne licealistki i w tym roku nie pozwoliły o sobie zapomnieć. I oto w eliminacjach miejskich konkursu recytatorskiego III miejsce zajęła Agnieszka Boćkowska, a IV miejsce - Dorota Świtalska. Natomiast 30 listopada odbył się I etap olimpiady języka francuskiego. W II etapie - okręgowym - brało udział 5 osób z klasy IV a, przygotowywanej przez prof. Jerzego Gajalera. W etapie centralnym uczennice klasy IV a Anna Niewiadomska i Adrianna Gorska zdobyły tytuł finalisty. Anna Niewiadomska zajęła 16 miejsce, Adrianna Gorska - 37 miejsce. Obie finalistki pojechały na 14 - dniową wycieczkę do Francji (Alpy, Paryż).

 

8 stycznia 1991 r. została wydana szkolna gazetka pod redakcją: Macieja Lipińskiego (red. naczelny), Joanny Fijołek (z-ca red. naczelnego), Anny Maceluch, Mai Ostrowskiej, Katarzyny Kaczor. Powstaje ona przy pomocy dyr. Cichockiego, prof. Cichockiej, prof. Gnatek, prof. Chamerskiego i prof. Lewandowskiego. Następną - „Gazetę Kulturalną i Nie Tylko” redagują: Mariusz Kajsaniuk, Aleksandra Kostecka, Paweł Ossowski, Maciej Sokołowski i Krzysztof Dzienis.

 

W tym roku w konkursie wiedzy o filmie brały udział dwie ekipy: Kasia Kaczor i Joanna Fiołek oraz Agnieszka Ziarnik i Przemek Michowski. W eliminacjach wojewódzkich zajęły one I i II miejsce. Kasia Kaczor i Joanna Fiołek wzięły udział w konkursie ogólnopolskim. Niezwykle oryginalnym pomysłem było zaproszenie grupy Finów do zwiedzenia naszej szkoły oraz naszego pięknego Gdańska, które zostało zrealizowane przez klasę II d wraz z panią mgr Grażyną Lisowską.

 

W roku szkolnym 1991/92 nasza szkoła zajęła się głównie działalnością artystyczną. 17 lutego klasa III b wystawiła sztukę Gabrieli Zapolskliej „Moralność pani Dulskiej”. Udział wzięli: Joanna Kreja jako pani Dulska, Marek Grunt jako pan Dulski, Joanna Tryba jako Hesia, Małgorzata Karbowniczek jako Mela, Ewa Magadzio jako Juliasiewiczowa, Darek Jarecki jako Zbyszek, Piotr Krasuski jako Hanka.

 

Jak co roku VIII LO zajęło wysokie miejsca w dziedzinie poezji. 20 lutego w konkursie recytatorskim I miejsce zajęła Wioletta Ciarkowska, II miejsce Magdalena Młotkowska, III miejsce Artur Bekiesza.

 

W 1992 r. nie pozostaliśmy obojętni wobec apelu „Gdańscy Literaci robią zbiórkę. Książki dla Polaków na Litwie”. I tak „Wieczór Wybrzeża” 21.12.92 zamieścił informację, że „W szkołach najlepiej udała się zbiórka uczniom VIII LO im. KEN z Siedlec.”

 

W dniu 20 grudnia 1994 roku w VIII LO w Gdańsku odbył się XVIII Sejmik Młodych Działaczy Ochrony Przyrody. Tematem sejmiku było hasło „Czystość i uroda - za każdą cenę?” Inicjatorem imprezy było Centrum Edukacji Nauczycieli i zarząd wojewódzki LOP, organizatorem VIII LO w Gdańsku. Uczestnikami imprezy byli uczniowie szkół średnich oraz ich opiekunowie, a także nauczyciele akademiccy i przedstawiciele reprezentujący instytucje ekologiczne.

 

Widzimy więc, że uczniowie VIII LO czynnie uczestniczyli w życiu Siedlec i w dużym stopniu wpływali na to, co działo się w dzielnicy. Dzięki zaangażowaniu młodzieży Siedlce bogaciły się kulturalnie, a każdy sukces szkoły był za razem ich sukcesem.

 

Materiał opracowali uczniowie i nauczyciele na podstawie wspomnień prof. Eugeniusza Bulińskiego

Data dodania: 2018-03-13 13:13:26
Data edycji: 2018-03-13 13:14:41
Ilość wyświetleń: 2062

Kalendarz

Godło
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej