Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Losy absolwentów

Matura 2021

 

 

Matura 2019

55 absolwentów wybrało Politechnikę Gdańską, a 53 Uniwersytet Gdański.  Na trzecim miejscu plasuje się Gdański Uniwersytet Medyczny, na który z powodzeniem aplikowało 8 osób. Więcej uczniów, niż przed rokiem, wybrało studia w innym mieście - po dwie osoby w Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (w Bydgoszczy na Collegium Medicum, które jest filią UMK w Toruniu). Dwie osoby wyjechały na studia do Wielkiej Brytanii.

 

matura 2019 – klasa A

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Uniwersytet Gdański Międzynarodowe stosunki gospodarcze 4
Uniwersytet Gdański Filologia romańska 4
Uniwersytet Gdański Finanse i rachunkowość 1
Uniwersytet Gdański Politologia 1
Uniwersytet Gdański Studia wschodnie 1
Uniwersytet Gdański Kryminologia 1
Uniwersytet Gdański Socjologia 1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Prawo 1
Uniwersytet Gdański Ekonomia 1
Uniwersytet Łódzki Filologia hiszpańska z językiem angielskim 1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka stosowana 1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Filologia polska 1
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Kognitywistyka 1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prawo 1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Europeistyka 1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Finanse i rachunkowość 2

matura 2019 – klasa B

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Uniwersytet Gdański Finanse i rachunkowość 1
Uniwersytet Gdański Historia 1
Uniwersytet Gdański Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1
Uniwersytet Gdański Gospodarka przestrzenna 1
Uniwersytet Gdański Cultural Communication 1
Politechnika Gdańska Gospodarka przestrzenna 2
Politechnika Gdańska Zarządzanie inżynierskie 2
Politechnika Gdańska Analityka gospodarcza 3
Politechnika Gdańska Elektronika i telekomunikacja 1
Politechnika Gdańska Geodezja i kartografia 1
Politechnika Gdańska Ekonomia 2
Politechnika Gdańska Transport 4
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Zarządzanie 1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomia 1
Politechnika Gdańska Budownictwo 1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Finanse i rachunkowość 1
Gdański Uniwersytet Medyczny Zdrowie środowiskowe 1
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Zarządzanie 1

matura 2019 – klasa C

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Gdański Uniwersytet Medyczny Farmacja 3
Gdański Uniwersytet Medyczny Analityka medyczna 1
Gdański Uniwersytet Medyczny Techniki dentystyczne 1
Gdański Uniwersytet Medyczny Ratownictwo medyczne 1
Gdański Uniwersytet Medyczny Położnictwo 1
Collegium Medicum w Bydgoszczy Dietetyka 1
Collegium Medicum w Bydgoszczy Fizjoterapia 1
Politechnika Gdańska Oceanotechnika 1
Politechnika Gdańska Architektura 1
Politechnika Gdańska Chemia 1
Politechnika Gdańska Biotechnologia 1
Uniwersytet Gdański Biologia 1
Uniwersytet Gdański Biologia medyczna 1
Uniwersytet Gdański Logopedia 1
Uniwersytet Gdański Finanse i rachunkowość 1
Uniwersytet Gdański Historia 1
Uniwersytet Gdański Filologia romańska 1
Uniwersytet Śląski Inżynieria biomedyczna 1
Wyższa Szkoła Zdrowia Kosmetologia 1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Lekarski 1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Psychologia 1

matura 2019 – klasa D

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Uniwersytet Morski w Gdyni Systemy transportowe i logistyczne 2
Uniwersytet Gdański Międzynarodowe stosunki gospodarcze 2
Uniwersytet Gdański Geografia 2
Uniwersytet Gdański Turystyka historyczna i krajoznawstwo 2
Uniwersytet Gdański Filologia rosyjska 1
Uniwersytet Gdański Akwakultura - biznes i technologia 1
Uniwersytet Gdański Dziennikarstwo 1
Uniwersytet Gdański Filologia germańska 1
Uniwersytet Gdański Psychologia pracy i biznesu 1
Uniwersytet Gdański Podatki i doradztwo podatkowe 1
Uniwersytet Gdański Ekonomia 1
Uniwersytet Gdański Socjologia 3
Uniwersytet Gdański Lingwistyka stosowana 1
Uniwersytet Gdański Resocjalizacja 1
Uniwersytet Gdański Kryminalistyka 1
Uniwersytet Gdański Dyplomacja 1
Ateneum Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1
Studia zagraniczne - Wielka Brytania   2

matura 2019 – klasa E

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Politechnika Gdańska ETI (Automatyka, cybernetyka i robotyka) 1
Politechnika Gdańska Geodezja 1
Politechnika Gdańska Matematyka 1
Politechnika Gdańska Oceanotechnika 1
Politechnika Gdańska Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Politechnika Gdańska Zarządzanie inżynierskie 2
Politechnika Gdańska Analityka gospodarcza 1
Politechnika Gdańska Mechatronika 1
Politechnika Gdańska Architektura 1
Politechnika Gdańska Budownictwo 1
Politechnika Gdańska Inżynieria materiałowa 2
Uniwersytet Gdański Informatyka 1
Uniwersytet Gdański Etnologia 1
Uniwersytet Gdański Finanse i rachunkowość 2
Uniwersytet Gdański Podatki i doradztwo podatkowe 1
Politechnika Wrocławska Budownictwo 1
AWFiS w Gdańsku Wychowanie fizyczne 1

matura 2019 – klasa F

Politechnika Gdańska ETI (Automatyka, cybernetyka i robotyka 2, Elektronika i Telekomunikacja 1, Informatyka 2) 5
Politechnika Gdańska Transport 1
Politechnika Gdańska Transport i logistyka 1
Politechnika Gdańska Architektura 3
Politechnika Gdańska Inżynieria materiałowa 1
Politechnika Gdańska Inżynieria środowiska 2
Politechnika Gdańska Nanotechnologia 2
Politechnika Gdańska Budownictwo 5
Politechnika Gdańska Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Politechnika Gdańska Mechanika i budowa maszyn 1
Wojskowa Akademia Techniczna Inżynieria kosmiczna i satelitarna 1
ASP w Gdańsku Architektura wnętrz 1
Uniwersytet Morski w Gdyni Nawigacja 2
Uniwersytet Gdański Ekonomia 2

opracował: Jacek Klockowski www

 

2018

 

 

matura 2018 – klasa A

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Uniwersytet Gdański Filologia rosyjska 2
Uniwersytet Gdański Filologia romańska 2
Uniwersytet Gdański Administracja 1
Uniwersytet Gdański Krajoznawstwo i turystyka historyczna 1
Uniwersytet Gdański Zarządzanie 1
Uniwersytet Gdański Kryminologia 1
Uniwersytet Gdański Historia 3
Uniwersytet Gdański Praca socjalna 1
Uniwersytet Gdański Filologia angielska 1
Uniwersytet Gdański Ekonomia 1
Uniwersytet Gdański Kulturoznawstwo 1
Uniwersytet Gdański Filologia polska 1
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Psychologia 3
Akademia Wychowania Fizycznego Sport 1
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Wyższa Szkoła Logistyki Logistyka 1
  Grafika komputerowa 2

matura 2018 – klasa B

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Uniwersytet Gdański Psychologia 1
Uniwersytet Gdański Podatki i doradztwo podatkowe 1
Uniwersytet Gdański Aplikacje informatyczne w biznesie 1
Uniwersytet Gdański Prawo 1
Uniwersytet Gdański Ekonomia 1
Uniwersytet Wrocławski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1
Politechnika Gdańska Ekonomia 1
Politechnika Gdańska Oceanotechnika 1
Politechnika Gdańska Elektrotechnika 1
Politechnika Gdańska Inżynieria środowiska 1
Politechnika Gdańska Geodezja i kartografia 2
Politechnika Gdańska Automatyka i robotyka 1
Politechnika Gdańska Transport 2
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Fizjoterapia 1
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Kosmetologia 1
Politechnika Gdańska Mechanika i budowa maszyn 2
Uniwersytet Morski w Gdyni Elektronika i telekomunikacja 1
Uniwersytet Morski w Gdyni Inowacyjna gospodarka 1
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Informatyki Informatyka 1

matura 2018 – klasa C

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Gdański Uniwersytet Medyczny Lekarski 2
Gdański Uniwersytet Medyczny Analityka medyczna 1
Gdański Uniwersytet Medyczny Fizjoterapia 2
Gdański Uniwersytet Medyczny Pielęgniarstwo 3
AEH w Warszawie Finanse i rachunkowość 1
UG i GUMed Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii 1
Uniwersytet Warmińsko Mazurski Weterynaria 1
Uniwersytet Jagielloński Biotechnologia 1
Politechnika Gdańska Informatyka 1
Politechnika Gdańska Biotechnologia 1
Uniwersytet Gdański Biologia 1
Uniwersytet Gdański Biotechnologia 3
Uniwersytet Gdański Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1
Uniwersytet Gdański Ekonomertia i informatyka 1
Uniwersytet Gdański Biologia medyczna 1
Uniwersytet Gdański Ochrona zasobów środowiska 1
WSB Psychologia w biznesie 1

matura 2018 – klasa D

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Uniwersytet Gdański Pedagogika 1
Uniwersytet Gdański Lingwistyka stosowana 1
Uniwersytet Gdański Finanse i rachunkowość 1
Uniwersytet Gdański Sinologia 1
Uniwersytet Gdański Logopedia 1
Uniwersytet Gdański Socjologia 1
Uniwersytet Gdański Filologia germańska 1
Uniwersytet Gdański Ekonomia 1
Uniwersytet Gdański Filologia polska 1
Uniwersytet Gdański Dyplomacja 1
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Psychologia 1
Ateneum Filologia angielska 1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Logistyka 1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Pedagogika 1
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Kosmetologia 1
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Dietetyka 1

matura 2018 – klasa E

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Politechnika Gdańska ETI (Informatyka 2, Elektronika i telekomunikacja 5, Inżynieria danych 2) 9
Politechnika Gdańska Matematyka stosowana 3
Politechnika Gdańska Oceanotechnika 1
Politechnika Gdańska Nanotechnologia 1
Politechnika Gdańska Architektura 1
Politechnika Gdańska Inżynieria środowiska 1
Politechnika Gdańska Mechanika i budowa maszyn 1
Politechnika Gdańska Elektrotechnika 2
Uniwersytet Morski w Gdyni Transport morski 1
WSB Informatyka 1

matura 2018 – klasa F

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Politechnika Gdańska ETI (Informatyka 2, Elektronika i telekomunikacja 2, Inżynieria danych 1) 5
Politechnika Gdańska Nanotechnologia 1
Politechnika Gdańska Architektura 2
Politechnika Gdańska Inżynieria materiałowa 1
Politechnika Gdańska Nanotechnologia 1
Politechnika Gdańska Budownictwo lądowe 1
Politechnika Gdańska Inżynieria środowiska 2
Politechnika Gdańska Oceanotechnika 1
Politechnika Gdańska Mechanika i budowa maszyn 2
UAM w Poznaniu Filologia polska 1
UW Fizyka 1
Uniwersytet Gdański Wiedza o filmie 1
Uniwersytet Gdański Prawo podatkowe 1

opracował: Jacek Klockowski www

2017

matura 2017 – klasa A

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Uniwersytet Gdański Skandynawistyka 3
Uniwersytet Gdański Romanistyka 1
Uniwersytet Gdański Podatki i doradztwo podatkowe 1
Uniwersytet Gdański Zarządzanie 2
Uniwersytet Gdański Oceanografia 1
Uniwersytet Gdański Kryminologia 1
Uniwersytet Gdański Historia 1
Uniwersytet Gdański Amerykanistyka 1
Uniwersytet Gdański Filologia angielska 1
Uniwersytet Gdański Ekonomia 1
Uniwersytet Gdański Pedagogika 1
Uniwersytet Gdański Filologia polska 1
Uniwersytet Gdański Slawistyka 1
Uniwersytet Gdański Politologia 1
Uniwersytet Gdański Chemia 1
Politechnika Łódzka Architektura 1
Uniwersytet Jagielloński Kognitywistyka 1
Akademia Marynarki Wojennej Nawigacja 1
Wyższa Szkoła Bankowa Logistyka 1
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu Sinologia 1
Wyższa Szkoła Bankowa Turystyka 1
praca za granicą (Francja, Islandia)   2

matura 2017 – klasa B

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Uniwersytet Gdański Informatyka 1
Uniwersytet Gdański Amerykanistyka 1
Uniwersytet Gdański Międzynarodowe stosunki gospodarcze 2
Uniwersytet Gdański Prawo 1
Uniwersytet Gdański Filologia klasyczna 1
Uniwersytet Gdański Gospodarka wodna 1
Politechnika Gdańska Architektura 1
Politechnika Gdańska Gospodarka przestrzenna 1
Politechnika Gdańska Matematyka 1
Politechnika Gdańska Inżynieria materiałowa 1
Politechnika Gdańska Geodezja i kartografia 1
Politechnika Gdańska Inżynieria środowiska 2
Politechnika Gdańska Transport 7
Politechnika Gdańska Budownictwo 2
Akademia Marynarki Wojennej Automatyka i robotyka 1
Akademia Marynarki Wojennej Informatyka 1
Kingston University Media & Comunication 1
Aberystwyth University Business & Management 1
Akademia Wychowania Fizycznego Fizjoterapia 1

matura 2017 – klasa C

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Gdański Uniwersytet Medyczny Lekarski 2
Gdański Uniwersytet Medyczny Farmacja 2
Gdański Uniwersytet Medyczny Techniki dentystyczne 1
Gdański Uniwersytet Medyczny Pielęgniarstwo 1
Collegium Medicum w Bydgoszczy Farmacja 1
Collegium Medicum w Bydgoszczy Lekarski 2
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Lekarski 1
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Kosmetologia 2
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Dietetyka 1
Politechnika Gdańska Inżynieria biomedyczna 1
Politechnika Gdańska Chemia 1
Politechnika Gdańska Biotechnologia 2
Uniwersytet Gdański Biologia 1
Uniwersytet Gdański Biotechnologia 1
Uniwersytet Gdański Filologia polska 1
Uniwersytet Gdański Psychologia 1
Uniwersytet Gdański Biologia medyczna 1
Uniwersytet Gdański Zarządzanie 1
Uniwersytet Warmińsko Mazurski/UG Weterynaria/Biotechnologia 1
Akademia Wychowania Fizycznego Fizjoterapia 1
Szkoły Policealne Cosinus   1
WSB Psychologia w biznesie 1

matura 2017 – klasa D

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Uniwersytet Gdański Pedagogika 1
Uniwersytet Gdański Lingwistyka stosowana 1
Uniwersytet Gdański Gospodarka przestrzenna 1
Uniwersytet Gdański Prawo 2
Uniwersytet Gdański Politologia 1
Uniwersytet Gdański Kryminologia 3
Uniwersytet Gdański Historia 1
Uniwersytet Gdański Ekonomia 1
Uniwersytet Gdański Filologia polska 1
Uniwersytet Gdański Filologia niemiecka 2
Uniwersytet Gdański Biologia medyczna 1
Uniwersytet Gdański Zarządzanie 1
Akademia Morska Systemy transportowe i logistyczne 1
Akademia Marynarki Wojennej Stosunki międzynarodowe 2
Politechnika Gdańska Inżynieria środowiska 1
WSB Logistyka 1
WSB Informatyka 1
WSB Finanse i rachunkowość 1

matura 2017 – klasa E

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Politechnika Gdańska ETI (Automatyka i robotyka 3, Informatyka 3, Elektronika i telekomunikacja 4, Inżynieria danych 1) 10
Politechnika Gdańska Fizyka techniczna 1
Politechnika Gdańska Oceanotechnika 1
Politechnika Gdańska Budownictwo 2
Politechnika Gdańska Korozja 1
Politechnika Gdańska Inżynieria środowiska 1
Politechnika Gdańska Mechanika i budowa maszyn 1
Uniwersytet Gdański Fizyka medyczna 1
Uniwersytet Gdański Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1
Uniwersytet Gdański Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
specjalność international business
1
Nuwave - Policealna Szkoła Technik
Audiowizualnych
Technik realizacji dżwięku 1
Akademia Teatralna w Warszawie Wiedza o teatrze 1

matura 2017 – klasa F

Uczelnia Kierunek studiów Liczba
Politechnika Gdańska ETI (Informatyka 2) 2
Politechnika Gdańska Transport 2
Politechnika Gdańska Oceanotechnika 2
Politechnika Gdańska Zarządzanie inżynierskie 1
Politechnika Gdańska Zarzadzanie 2
Politechnika Gdańska Robotyka 2
Politechnika Gdańska Inżynieria środowiska 1
Politechnika Gdańska Architektura 1
Politechnika Gdańska Mechanika i budowa maszyn 1
Politechnika Gdańska Mechatronika 2
Politechnika Gdańska Budownictwo 1
Politechnika Poznańska Architektura 1
Politechnika Poznańska Mechanika i budowa maszyn 1
Uniwersytet Gdański Informatyka 1
Uniwersytet Gdański Filologia rosyjska 1
Wojskowa Akademia Techniczna Inżynieria kosmiczna i satelitarna 1

opracował: Jacek Klockowski www

Data dodania: 2018-12-31 10:12:52
Data edycji: 2022-03-23 13:33:50
Ilość wyświetleń: 6116

Kalendarz

Godło
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook