Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Profil biologiczno - chemiczny

Klasa o profilu biologiczno - chemicznym

 

Dla kogo taki wybór?

Jesteś aktywnym obserwatorem otaczającego Cię świata. Poszukujesz w nim przyczyn i skutków obserwowanych zjawisk. Lubisz obserwować siebie i innych, stawiasz pytania, konstruujesz tezy i poszukujesz rozwiązań. To profil dla Ciebie.

Podczas zajęć w klasie biologiczno - chemicznej będziemy poznawać i rozpalać w sobie ciekawość do otaczającego nas świata, obserwować i nazywać zjawiska przyrodnicze, badać procesy, planować i przeprowadzać eksperymenty.

 

Oferta szkoły.

przedmiot\klasa

Ilość godzin danego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym

Klasa I

Klasa II

 Klasa III

Klasa IV

biologia

3

4

5

3

chemia

3

5

4

3

język angielski

(poziom kontynuacyjny)

3

3

3

3

język niemiecki lub francuski

(poziom podstawowy)

2

2

2

2

Uwagi: decyzja o przydzieleniu do odpowiedniej grupy języka obcego należy do dyrekcji szkoły na podstawie deklaracji kandydata i wyników z języków obcych uwidocznionych na świadectwach,

Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej realizują rozszerzenia w oparciu o innowację pedagogiczną z biologii i chemii. Dzięki tym zajęciom realizujemy program doświadczeń, który zmienia perspektywę z poziomu podręcznika na poziom realnie wykonanych eksperymentów oraz pozwala zintegrować wiedzę z wielu dziedzin nauki.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów w procesie rekrutacji: 

język polski

matematyka

biologia

chemia

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klasy o profilu bilogiczno - chemicznym.

 

Jak uczniowie spędzają czas podczas pracy w szkole i poza nią?

 

1. Realizując zajęcia z doświadczalne z biologii i chemii uczymy się planować i przeprowadzać badania, analizować ich wyniki, prowadzić dyskusje, tworzyć prace i wystąpienia naukowe.

a) na biologii laboratoryjnej m.in.: wykrywamy obecność skrobi w parówkach i wędlinach, badamy wpływ czynników zewnętrznych na fotosyntezę, oglądamy makroskopowo i mikroskopowo stawonogi, mięczaki, badamy ośmiornice, obserwujemy rośliny pierwotnie wodne, wrotki i niesporczaki, badamy transport wody w roślinach. Poznajemy budowę wewnętrzną np. izolując drzewo oddechowe i pęcherzyki płucne, wykonując przekrój poprzeczny nerki wieprzowej, dokonując cięć skalpelami i oznaczając poszczególne części nerek. Tworzymy animacje i prezentacje na różne tematy.

 

  

  

  

      

 

b) na chemii laboratoryjnej m.in.: sprawdzamy od czego może zależeć szybkość reakcji chemicznej oraz czy reakcje będą egzoenergetyczne czy endoenergetyczne, badamy odczyn różnych roztworów za pomocą naturalnego wskaźnika kwasowo-zasadowego, badamy właściwości chemiczne tlenków metali, sprawdzamy jak tlenek azotu (IV) działa na liście rukoli, badamy plazmolizę i deplazmolizę w skórce cebuli oraz mechanizm selektywnej przepuszczalności błony komórkowej. Zapoznając się z wzorami strukturalnymi i budową przestrzenną związków chemicznych budujemy modele cząsteczek tlenków, kwasów, wodorotlenków i soli.

  

  

  

2. Współpracujemy także z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami:

a) bierzemy udział w zajęciach warsztatowych i ciekawych wykładach na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczyliśmy m.in.: w zajęciach „Co jeść razem, a co osobno? Związki idealne i nieidealne na talerzu”, "Pierwiastki chemiczne i ich reakcje ", "Związki chromu i manganu", ‘’Wpływ czosnku, cebuli, chrzanu i pasty do zębów na bakterie’’, ‘’Barwimy bakterie metodą Gramma ‘’.

  

  

  

b) nasi uczniowie biorą udział w kolejnej już 10 edycji programu „Chemia bez granic” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Zajęcia są prowadzone przez Naukowe Koło Chemików Studentów Politechnik Gdańskiej. nasi młodzi chemicy odkrywają tam m.in.: tajniki reakcji chemii organicznej, elektrochemii, miareczkują, wykonują reakcje strącania.

  

  

  

 

c) uczestniczymy w warsztatach i wykładach na GUMEDzie. W ramach tej współpracy m.in.: wzięliśmy udział w spotkaniach akademickich z biologii o zbuntowanych genach, a gośćmi byli bohaterowie programu „Down the road”. Spektrofotometrycznie badaliśmy właściwości antyoksydacyjne śliny oraz poznaliśmy metodę chromatografii cieczowej. W czasie Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną wysłuchaliśmy wykładów m.in.: o wpływie alkoholu na organizm, wpływie genów na człowieka, dbaniu o skórę, drukowaniu narządów drukarką 3D.

  

  

  

3. Organizujemy na terenie szkoły spotkania z ciekawymi osobami, organizujemy iwenty i dni tematyczne. Odwiedzili nas Pasjonaci Pediatrii - studenci z koła naukowego przy Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci, położna z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciele Koła Dermatologii, przedstawiciele Studenckiego Koła Chirurgii Stomatologicznej. Organizujemy m.in.: Dzień Lekarza, Dzień Orangutana, Dzień Ziemi.

  

  

4. Wyjeżdżamy na wycieczki, które pozwalają nam się zintegrować, nauczyć współpracy oraz rozwijają nasze zainteresowania.