Czcionka:

A+A-

Kontrast:

C - biologiczno - chemiczny

Oddział biologiczno-chemiczny,

w którym są następujące przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym (w prawej rubryce liczba godzin w tygodniu w czterech kolejnych latach):

biologia

3-5-4-3

chemia

3-4-5-3

 

Chemia oraz biologia będą realizowane w oparciu o programy autorskie, częściowo w podziale na grupy realizując innowacje pedagogiczne. 

W realizacji programu tego oddziału Szkoła współpracuje z Wydziałem Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską; uczniowie podczas zajęć na uczelniach biorą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych.

 

W oddziale tym nauczane są języki obce:

poziom kontynuacyjny

poziom podstawowy

język angielski (3-3-3-3)

język niemiecki lub francuski (2-2-2-2)

Ostateczna decyzja o przydzieleniu do odpowiedniej grupy języka obcego należy do dyrekcji szkoły na podstawie deklaracji kandydata i wyników z języków obcych uwidocznionych na świadectwach.

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów w procesie rekrutacji:

j. polski

matematyka

biologia

chemia

 

Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej realizują rozszerzenia w oparciu o innowację pedagogiczną z biologii i chemii. Dzięki tym zajęciom realizujemy program doświadczeń co pozwala uczniom zmienić perspektywę z poziomu podręcznika na poziom realnie wykonanych eksperymentów. Współpracujemy także z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami:

 • „Chemia bez granic” cykl zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie szkół mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne,
 • „Zdolni z Pomorza - udział w wykładach akademickich z biologii i chemii,
 • udział w projekcie Pomorskiego College Medycznego (GUMed),
 • warsztaty organizowane przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Gdańsk, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA- Poland), Inkubator Talentów Biotechnologicznych, 
 • współpraca z Uniwersytetem Gdańskim - „Poznaj pracę biologa” i „Zaproś naukowca do swojej szkoły”,
 • Corocznie bierzemy udział w dniach otwartych Gumed, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Dla uczniów zainteresowanych wybranymi działami biologii i chemii mamy propozycję różnego typu konkursów, a dla szczególnie zainteresowanych udział w olimpiadzie chemicznej i biologicznej

Uczniowie tej klasy zdobyli wiele nagród w konkursach i olimpiadach, np.:

 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 • Wojewódzki Turniej Wiedzy Ekologicznej,
 • Konkurs Chemiczny Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”,
 • Konkurs Matematyczno-Fizyczny Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”,
 • Konkurs Chemiczny Politechniki Warszawskiej „Wygraj indeks”,
 • Ogólnopolski Konkurs Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego,
 • Pomorska Liga Zadaniowa,
 • udział w konkursie  ekologicznym Zielona Europa.

Absolwenci klasy C studiują najczęściej medycynę, farmację, biotechnologię, dietetykę, fizjoterapię, techniki dentystyczne, stomatologię, analitykę medyczną, weterynarię, chemię, biologię, biologię medyczną, psychologię zdrowia.

Data dodania: 2018-03-23 20:04:01
Data edycji: 2023-04-14 10:05:24
Ilość wyświetleń: 20660

Kalendarz

Godło
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook