Czcionka:

A+A-

Kontrast:

C - biologiczno - chemiczny

C - biologiczno-chemiczny (medycyna)

 

w którym są następujące przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym (w prawej rubryce liczba godzin w tygodniu w czterech kolejnych latach):

biologia

3-4-5-3

chemia

3-5-4-3

 

Chemia będzie realizowana w oparciu o program autorski, częściowo w podziale na grupy realizując innowację pedagogiczną chemia praktyczna.

 

W realizacji programu tego oddziału Szkoła współpracuje z Wydziałem Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską; uczniowie podczas zajęć na uczelniach biorą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych.

 

W oddziale tym nauczane są języki obce:

 

poziom kontynuacyjny

poziom podstawowy

grupa I

język angielski (3 godziny w tygodniu)

język francuski (2 godziny w tygodniu)                      

grupa II

język angielski(3 godziny w tygodniu)                        

język niemiecki(2 godziny w tygodniu)                      

Uwaga! Grupy zróżnicowane są pod względem poziomu zaawansowania języka angielskiego.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów w procesie rekrutacji:

j. polski

matematyka

biologia

chemia

 

Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej realizują rozszerzenia w oparciu o innowację pedagogiczną z biologii i chemii. Dzięki tym zajęciom realizujemy program doświadczeń co pozwala uczniom zmienić perspektywę z poziomu podręcznika na poziom realnie wykonanych eksperymentów. Współpracujemy także z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami:

 • „Chemia bez granic” cykl zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie szkół mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne - Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny od roku 2012 do 2020 
 • „Zdolni z Pomorza - udział w wykładach akademickich z biologii i chemii (2018-2021)  
 • udział w projekcie Pomorskiego College Medycznego (GUMed)  
 • warsztaty organizowane przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Gdańsk, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA- Poland), Inkubator Talentów Biotechnologicznych  
 • współpraca z Uniwersytetem Gdańskim - „Poznaj pracę biologa” i „Zaproś naukowca do swojej szkoły”
 • Corocznie bierzemy udział w dniach otwartych Gumed, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego

Dla uczniów zainteresowanych wybranymi działami biologii i chemii mamy propozycję różnego typu konkursów, a dla szczególnie zainteresowanych udział w olimpiadzie chemicznej i biologicznej

Uczniowie tej klasy zdobyli wiele nagród w konkursach i olimpiadach, np.:

 • Olimpiada Chemiczna – finalista w 2014,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – I miejsce w Polsce w roku 2006,
 • Wojewódzki Turniej Wiedzy Ekologicznej – II miejsce w roku 2006.
 • Konkurs Chemiczny Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks” (2007, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020),
 • Konkurs Matematyczno-Fizyczny Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks” (2013),
 • Konkurs Chemiczny Politechniki Warszawskiej „Wygraj indeks” (2014),
 • LV Ogólnopolski Konkurs Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego 2019- finalista 
 • Pomorska Liga Zadaniowa – finalista etapu wojewódzkiego 2019, 2021
 • awans do II etapu olimpiady biologicznej (2020/2021) 
 • awans do II etapu olimpiady chemicznej ( 2020/2021, 2018/2019) 
 • awans do III etapu olimpiady chemicznej (2018/2019, 2015/2016) 
 • udział w konkursie  ekologicznym Zielona Europa 

Absolwenci klasy C studiują najczęściej medycynę, farmację, biotechnologię, dietetykę, fizjoterapię, techniki dentystyczne, stomatologię, analitykę medyczną, weterynarię, chemię, biologię, biologię medyczną, psychologię zdrowia.

Data dodania: 2018-03-23 20:04:01
Data edycji: 2021-04-07 19:47:27
Ilość wyświetleń: 12341

Kalendarz

Godło
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook