Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

BD gr. 1 - matematyczno - geograficzna z rozszerzonym j. angielskim

 

Charakterystyka oddziału:

Oddział

specjalność

Przedmioty ujęte
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Pierwszy język obcy

Drugi

język obcy

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

I bd grupa 1

matematyczny – geograficzny rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego

 • język angielski

 • matematyka

 • geografia

j. angielski

j. niemiecki lub

j. hiszpański 1

 • język polski

 • matematyka

 • język angielski

 • geografia

Uwagi:

1 decyzja o przydzieleniu do odpowiedniej grupy języka obcego należy do dyrekcji szkoły na podstawie deklaracji kandydata i wyników z języków obcych uwidocznionych na świadectwach.

Wymiar godzin przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

Przedmiot

Tygodniowy wymiar godzin nauczania

Łączna liczba godzin

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

język angielski

4

4

5

5

18

matematyka

5

6

6

6

23

geografia

2

4

3

2

11

Innowacje pedagogiczne:

 • przedsiębiorczość-rozwój osobisty – klasa I

 • ekonomia w praktyce-młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – klasa II

 • fotografia – klasa III


Grupa 1 oddziału BD to grupa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i innowacją pedagogiczną w zakresie podstaw przedsiębiorczości. Program nauczania realizowany w tej klasie stawia sobie za cel rozwój wśród uczniów cech przedsiębiorczych  oraz zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami ekonomicznymi. Dlatego podstawy przedsiębiorczości realizowane są według autorskiej koncepcji przy współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez korzystania z usług banko­wych. Doniesienia prasowe często pokazują fatalne skutki braku przezorności i wiedzy na temat róż­nych możliwości lokowania i pozyskiwania pieniędzy. Zatem znajomość podstawowych zasad funkcjonowania banków, orientacja w ich usługach i ofertach pozwalają uniknąć błędnych decyzji. Każdy powinien wiedzieć, jak założyć rachunek bankowy, w jaki sposób za jego pośrednictwem korzystać z rozliczeń finansowych za pomocą karty płatniczej czy też przelewu. Należy orientować się, na jakich warunkach możemy lokować w banku pieniądze oraz jak uzyskać kredyt na realizację naszych pla­nów.

Życie w społeczeństwie, którego nieodłącznym elementem jest gospodarka rynkowa, wymaga zna­jomości zasad funkcjonowania sektora finansowego, a szczególnie bankowego, sposobów planowa­nia i inwestowania, jak również umiejętności zarządzania finansami osobistymi oraz gromadzenia środków zabezpieczających odpowiedni poziom życia na emeryturze. Dlatego też w klasie II przedmiotami uzupełniającymi są ekonomia w praktyce i moje finanse. 

W ramach nauczania języka angielskiego realizowany jest autorski program business english.

Uczniowie tej klasy zdobywają co roku wiele nagród w konkursach i olimpiadach, np.:

 • Ogólnopolski Konkurs Gry Symulacyjnej „Zarządzanie Firmą – JA TITAN” –
  w 2016 i 2019r. I miejsce w Polsce, 2017 r. III miejsce, 2018 II miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „PRODUKCIK” – od 2000 roku firma uczniowska z VIII LO w Gdańsku jest zawsze w finale; w 2016r. II i III miejsce w Polsce,
 • Olimpiada Wiedzy o Finansach „Banki w akcji”,
 • Olimpiada Wiedzy o Finansach,
 • Ogólnopolski Konkurs Sci-Tech Challenge,
 • Ogólnopolski Konkurs „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”
 • Konkurs Matematyczny „Kangur”,
 • Olimpiada Geograficzna – w roku 2021 dwójka uczniów zakwalifikowała się do etapu rejonowego,
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Konkurs Fizyczny Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”,

Uczniowie tych oddziałów wywalczyli dla VIII LO tytuł Szkoły Przedsiębiorczości.

Absolwenci klasy B studiują najczęściej matematykę, geografię, europeistykę, politologię, filologię angielską oraz na różnych kierunkach ekonomicznych uniwersytetów i politechnikach.

Data dodania: 2018-03-23 20:03:29
Data edycji: 2024-03-15 22:10:39
Ilość wyświetleń: 23328

Kalendarz

Godło
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej