Czcionka:

A+A-

Kontrast:

B - matematyczno - geograficzny

Oddział matematyczno-geograficzny z rozszerzonym językiem angielskim, 

w którym uczniowie będą realizowali przedmioty w wymiarze rozszerzonym (w prawej rubryce liczba godzin w tygodniu w czterech kolejnych latach):

język angielski

4-4-5-5

matematyka

5-6-5-6

geografia

2-4-3-2

 

W oddziale tym nauczane są języki obce:

poziom kontynuacyjny

poziom podstawowy

język angielski (4-4-5-5)

język francuski lub hiszpański (2-2-2-2)

Ostateczna decyzja o przydzieleniu do odpowiedniej grupy języka obcego należy do dyrekcji szkoły na podstawie deklaracji kandydata i wyników z języków obcych uwidocznionych na świadectwach.

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów w procesie rekrutacji:

j. polski

matematyka

geografia

język angielski

 

Klasa B to oddział matematyczno-geograficzny z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i innowacją pedagogiczną w zakresie podstaw przedsiębiorczości. Program nauczania realizowany w tej klasie stawia sobie za cel rozwój wśród uczniów cech przedsiębiorczych  oraz zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami ekonomicznymi. Dlatego podstawy przedsiębiorczości realizowane są według autorskiej koncepcji przy współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez korzystania z usług banko­wych. Doniesienia prasowe często pokazują fatalne skutki braku przezorności i wiedzy na temat róż­nych możliwości lokowania i pozyskiwania pieniędzy. Zatem znajomość podstawowych zasad funkcjonowania banków, orientacja w ich usługach i ofertach pozwalają uniknąć błędnych decyzji. Każdy powinien wiedzieć, jak założyć rachunek bankowy, w jaki sposób za jego pośrednictwem korzystać z rozliczeń finansowych za pomocą karty płatniczej czy też przelewu. Należy orientować się, na jakich warunkach możemy lokować w banku pieniądze oraz jak uzyskać kredyt na realizację naszych pla­nów.

Życie w społeczeństwie, którego nieodłącznym elementem jest gospodarka rynkowa, wymaga zna­jomości zasad funkcjonowania sektora finansowego, a szczególnie bankowego, sposobów planowa­nia i inwestowania, jak również umiejętności zarządzania finansami osobistymi oraz gromadzenia środków zabezpieczających odpowiedni poziom życia na emeryturze. Dlatego też w klasie II przedmiotami uzupełniającymi są ekonomia w praktyce i moje finanse. 

W ramach nauczania języka angielskiego realizowany jest autorski program business english.

Uczniowie tej klasy zdobywają co roku wiele nagród w konkursach i olimpiadach, np.:

 • Ogólnopolski Konkurs Gry Symulacyjnej „Zarządzanie Firmą – JA TITAN” –
  w 2016 i 2019r. I miejsce w Polsce, 2017 r. III miejsce, 2018 II miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „PRODUKCIK” – od 2000 roku firma uczniowska z VIII LO w Gdańsku jest zawsze w finale; w 2016r. II i III miejsce w Polsce,
 • Olimpiada Wiedzy o Finansach „Banki w akcji”,
 • Olimpiada Wiedzy o Finansach,
 • Ogólnopolski Konkurs Sci-Tech Challenge,
 • Ogólnopolski Konkurs „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”
 • Konkurs Matematyczny „Kangur”,
 • Olimpiada Geograficzna – w roku 2021 dwójka uczniów zakwalifikowała się do etapu rejonowego,
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Konkurs Fizyczny Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”,

Uczniowie tych oddziałów wywalczyli dla VIII LO tytuł Szkoły Przedsiębiorczości.

Absolwenci klasy B studiują najczęściej matematykę, geografię, europeistykę, politologię, filologię angielską oraz na różnych kierunkach ekonomicznych uniwersytetów i politechnikach.

Data dodania: 2018-03-23 20:03:29
Data edycji: 2023-04-14 10:04:45
Ilość wyświetleń: 21591

Kalendarz

Godło
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook